«

»

ARHUS CENTAR NOVI SAD ODRŽAO SEMINAR ZA NOVINARE, PREDSTAVNIKE MEDIJA I NVO

ARHUS CENTAR NOVI SAD ODRŽAO SEMINAR ZA NOVINARE, PREDSTAVNIKE MEDIJA I NVOU četrtak 5. novembra na Fruškoj gori, u objektu Ceptor, održan je seminar za novinare, predstavnike medija i nevladinih organizacija u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje svesti javnosti o smanjenju rizika od nepogoda – zaštita životne sredine rodna ravnopravnost klimatske promene na lokalnom nivou, podržanog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine .

Cilj seminara je bio da podstakne povećanje participacije novinara u oblasti zaštite životne sredine, kao i jačanje kapaciteta o modelima najbolje komunikacije sa lokalnim akterima u kriznim situacijama. O komunikaciji novinara i medija sa lokalnim akterima u kriznim situacijama, značaju prikupljanja informacija u okviru lokalne mreže u kriznim siuacijama govorio je Miloš Đajić, predsednik UO Centra modernih veština. Temu rodna perspektiva i zaštita životne sredine obradila je Višnja Baćanović, samostalna ekspertkinja i konsultantkinja za pitanja rodne ravnopravnosti. Prethodna iskustva kompanije Lafarge BFC u kriznim situacijama predstavljena su od strane Snežane Petrović, menadžerke komunikacija Lafarge BFC, zadužene za internu i eksternu komunikaciju, za politiku i strategiju sponzorstva i realizaciju društveno odgovornih projekata, dok je uloga medija u izveštavanju u kriznim situacijama, prezentovana od strane Dragane Ratković, novinarke i urednice na Radiju Novi Sad.

Tokom poludnevnog seminara učesnici su imali priliku da u interaktivnoj komunikaciji iznesu svoje utiske, kao i sugestije. Kao rezultat ovakve metodologije proizišao je zajednički zaključak učesnika: – neophodnost edukacije iz oblasti komunikacije sa javnošću svih releventnih aktera pre i tokom kriznih situacija.

 

ARHUS CENTAR NOVI SAD ODRŽAO SEMINAR ZA NOVINARE, PREDSTAVNIKE MEDIJA I NVO

ARHUS CENTAR NOVI SAD ODRŽAO SEMINAR ZA NOVINARE, PREDSTAVNIKE MEDIJA I NVO ARHUS CENTAR NOVI SAD ODRŽAO SEMINAR ZA NOVINARE, PREDSTAVNIKE MEDIJA I NVO ARHUS CENTAR NOVI SAD ODRŽAO SEMINAR ZA NOVINARE, PREDSTAVNIKE MEDIJA I NVO

 

 

 

 

ARHUS CENTAR NOVI SAD ODRŽAO SEMINAR ZA NOVINARE, PREDSTAVNIKE MEDIJA I NVO ARHUS CENTAR NOVI SAD ODRŽAO SEMINAR ZA NOVINARE, PREDSTAVNIKE MEDIJA I NVO