«

»

АРХУС ЦЕНТАР НОВИ САД ОРГАНИЗУЈЕ ЈАВНУ ДЕБАТУ ПОД НАЗИВОМ „ПРИНЦИПИ ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ЗЕЛЕНА ГРАДЊА“

AKTION  LOGO CE II

Архус центар Нови Сад  организује јавну дебату у склопу пројекта “Промоција одрживе економије за будућност кроз студије случаја из Војводине”, који се реализује уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и у партнерству са Привредном коморм Србије.

 

Циљ јавне дебате је да се учесници боље упознају са концептом циркуларне економије и доприносом који Архус центри могу да дају у процесу транзиције ка одрживом развоју, као  и јачање свести  релевантних актера, доносиоца одлука и шире јавности о значају циркуларне економије као кључне полуге у достизању циљева одрживог развоја и смањењу притисака на животу средину.

Један од најважнијих проблема са којима се суочава демократија данас је да мотивише чланове локалне заједнице да постану активни учесници, кроз њихово укључивање у процесе доношења одлука које се односе на заштиту животне средине. Јавне дебате се појављују као важан алат у овом процесу. Активно учешће путем јавних дебата ће формирати плодно тле за дубље разумевање важности преласка на циркуларну економију, која захтева блиско ангажовање свих чланова локалне заједнице.  Главне теме које ће учесници расправљати су: енергетска ефикасност, “паметне куће”, управљање отпадом и рециклажа, односно префабрикација постојећих објеката као најповољнији начин рециклаже у овом тренутку у Србији, с обзиром на недовољно развијену индустрију рециклаже чврстог отпада у грађевинарству и „рушилачкој“ индустрији и тренутна економска ситуација у целини. Током презентације, учесници ће бити упознати са постојећим правилима и прописима, стандардима и најбољим домаћим и међународним праксама. Такође, учесници ће имати прилику да виде изложбу о достигнућима пројекта “Напредак ка циркуларној/одрживој економији у Војводини- Покретачи и ометачи еко-иницијатива/прегледна студија“ – изложбени панели биће постављени у радној сали.

Јавна дебата ће бити организована у Београду, 13.07.2018. године, у просторијама Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, сала IV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>