«

»

ARHUS CENTAR NOVI SAD ORGANIZUJE JAVNU DEBATU POD NAZIVOM „PRINCIPI CIRKULARNE EKONOMIJE I ENERGETSKE EFIKASNOSTI U GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI I ZELENA GRADNJA“

AKTION  LOGO CE II

Arhus centar Novi Sad  organizuje javnu debatu u sklopu projekta “Promocija održive ekonomije za budućnost kroz studije slučaja iz Vojvodine”, koji se realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i u partnerstvu sa Privrednom komorm Srbije.

 

Cilj javne debate je da se učesnici bolje upoznaju sa konceptom cirkularne ekonomije i doprinosom koji Arhus centri mogu da daju u procesu tranzicije ka održivom razvoju, kao  i jačanje svesti  relevantnih aktera, donosioca odluka i šire javnosti o značaju cirkularne ekonomije kao ključne poluge u dostizanju ciljeva održivog razvoja i smanjenju pritisaka na životu sredinu.

Jedan od najvažnijih problema sa kojima se suočava demokratija danas je da motiviše članove lokalne zajednice da postanu aktivni učesnici, kroz njihovo uključivanje u procese donošenja odluka koje se odnose na zaštitu životne sredine. Javne debate se pojavljuju kao važan alat u ovom procesu. Aktivno učešće putem javnih debata će formirati plodno tle za dublje razumevanje važnosti prelaska na cirkularnu ekonomiju, koja zahteva blisko angažovanje svih članova lokalne zajednice.  Glavne teme koje će učesnici raspravljati su: energetska efikasnost, “pametne kuće”, upravljanje otpadom i reciklaža, odnosno prefabrikacija postojećih objekata kao najpovoljniji način reciklaže u ovom trenutku u Srbiji, s obzirom na nedovoljno razvijenu industriju reciklaže čvrstog otpada u građevinarstvu i „rušilačkoj“ industriji i trenutna ekonomska situacija u celini. Tokom prezentacije, učesnici će biti upoznati sa postojećim pravilima i propisima, standardima i najboljim domaćim i međunarodnim praksama. Takođe, učesnici će imati priliku da vide izložbu o dostignućima projekta “Napredak ka cirkularnoj/održivoj ekonomiji u Vojvodini- Pokretači i ometači eko-inicijativa/pregledna studija“ – izložbeni paneli biće postavljeni u radnoj sali.

Javna debata će biti organizovana u Beogradu, 13.07.2018. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, sala IV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>