«

»

АРХУС ЦЕНТАР НОВИ САД ОРГАНИЗУЈЕ СЕМИНАР У НОВОМ САДУ У ЦИЉУ ЈАЧАЊА КАПАЦИТЕТА ЗАПОСЛЕНХ У ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА

АЦНС

Архус центар Нови Сад уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице реализује пројекат “Еколошка школа – екологија у образовању”.
Циљ пројекта јесте упознавање запослених у установама основног образовања са подручја Града Новог Сада са домаћим законодавством у области екологије, упознавање са еколошким политикама Европске уније (поглављем 27) и припрема полазника за активно учешће у примени Архуске конвенције.
Током 2015. Године, Архус центар Нови Сад је израдио водич “Паметне школе” који садржи преглед основних концепата, трендова и појава ризика и непогода и механизама за њихово смањење. Посебна пажња је посвећена јачању школе као средишта локалне заједнице и начинима на који сви ученици, наставници, школска управа, родитељи и сарадници могу да допринесу њеној виталности, односно израстању у “паметне” школе.
У склопу пројекта предвиђено је одржавање једнодневног семинара у Новом Саду. Циљ семинара је јачање свести о значају и улози едукације на пољу и области климатских промена, последица које климатске промене изазивају и кризних ситуација. Ову активност видимо као потенцијалну могућност за увођење тематике кризних ситуација у образовни курикулум за основне школе, а као пример добре праксе се показала рана едукација и јачање свести код деце.
Семинар је намењем запосленима у установама основног образовања, наставницима, педагозима и психолозима.
Семинар се одржава 01.04.2016. године у основној школи “Милош Црњански” у Новом Саду, са почетком у 11.00.