«

»

ARHUS CENTAR NOVI SAD ORGANIZUJE SEMINAR U NOVOM SADU U CILJU JAČANJA KAPACITETA ZAPOSLENH U OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA ZA SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA

ACNS

Arhus centar Novi Sad uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice realizuje projekat “Ekološka škola – ekologija u obrazovanju”.
Cilj projekta jeste upoznavanje zaposlenih u ustanovama osnovnog obrazovanja sa područja Grada Novog Sada sa domaćim zakonodavstvom u oblasti ekologije, upoznavanje sa ekološkim politikama Evropske unije (poglavljem 27) i priprema polaznika za aktivno učešće u primeni Arhuske konvencije.
Tokom 2015. Godine, Arhus centar Novi Sad je izradio vodič “Pametne škole” koji sadrži pregled osnovnih koncepata, trendova i pojava rizika i nepogoda i mehanizama za njihovo smanjenje. Posebna pažnja je posvećena jačanju škole kao središta lokalne zajednice i načinima na koji svi učenici, nastavnici, školska uprava, roditelji i saradnici mogu da doprinesu njenoj vitalnosti, odnosno izrastanju u “pametne” škole.
U sklopu projekta predviđeno je održavanje jednodnevnog seminara u Novom Sadu. Cilj seminara je jačanje svesti o značaju i ulozi edukacije na polju i oblasti klimatskih promena, posledica koje klimatske promene izazivaju i kriznih situacija. Ovu aktivnost vidimo kao potencijalnu mogućnost za uvođenje tematike kriznih situacija u obrazovni kurikulum za osnovne škole, a kao primer dobre prakse se pokazala rana edukacija i jačanje svesti kod dece.
Seminar je namenjem zaposlenima u ustanovama osnovnog obrazovanja, nastavnicima, pedagozima i psiholozima.
Seminar se održava 01.04.2016. godine u osnovnoj školi “Miloš Crnjanski” u Novom Sadu, sa početkom u 11.00.