«

»

АРХУС ЦЕНТАР НОВИ САД ОРГАНИЗУЈЕ ТРЕНИНГ ПОД НАЗИВОМ „КОМУНИКАЦИЈОМ И САРАДЊОМ ДО КУЛТУРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ОТПОРНОСТИ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА“ У НОВОМ САДУ

АЦНС

Архус центар Нови Сад, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, реализује пројекат „Унапређење комуникације о смањењу ризика од непогода ради ефикасних одговора међу циљаним локалним заједницама“. Пројекат има за циљ да допринесе побољшању комуникације и сарадње „Мреже за смањење ризика од непогода у Новом Саду“ са Штабом за ванредне ситуације у Новом Саду и успостављању сарадње са локалним штабовима за ванредне ситуације у општинама Сремски Карловци, Жабаљ и Бачки Петровац.
У склопу пројекта предвиђена је израда плана комуникације и сарадње који ће подцртати изводљиву и ефикасну комуникацијску схему превенције, припремљености и одговора по питању природних непогода између Управе за ванредне ситуације Новог Сада, релевантних партнера, локалних власти и становништва. Тим поводом 11.05.2016. године, са почетком у 10.00х, Архус центар Нови Сад организује у згради Ректората у Новом Саду (мултифункционална сала, И спрат) тренинг за представнике релевантних локалних/покрајинских институција, медија, приватног сектора и ОЦД. Циљ тренинга је представљање учесницима кључних приступа у комуникацији и сарадњи у смањењу ризика од непогода и ванредним ситуацијама, као и представљање плана комуникације и сарадње за припрему, превенцију и одговор током ванредне ситуације.