«

»

ARHUS CENTAR NOVI SAD ORGANIZUJE TRENING POD NAZIVOM „KOMUNIKACIJOM I SARADNJOM DO KULTURE BEZBEDNOSTI I OTPORNOSTI LOKALNIH ZAJEDNICA“ U NOVOM SADU

ACNS

Arhus centar Novi Sad, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, realizuje projekat „Unapređenje komunikacije o smanjenju rizika od nepogoda radi efikasnih odgovora među ciljanim lokalnim zajednicama“. Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju komunikacije i saradnje „Mreže za smanjenje rizika od nepogoda u Novom Sadu“ sa Štabom za vanredne situacije u Novom Sadu i uspostavljanju saradnje sa lokalnim štabovima za vanredne situacije u opštinama Sremski Karlovci, Žabalj i Bački Petrovac.
U sklopu projekta predviđena je izrada plana komunikacije i saradnje koji će podcrtati izvodljivu i efikasnu komunikacijsku shemu prevencije, pripremljenosti i odgovora po pitanju prirodnih nepogoda između Uprave za vanredne situacije Novog Sada, relevantnih partnera, lokalnih vlasti i stanovništva. Tim povodom 11.05.2016. godine, sa početkom u 10.00h, Arhus centar Novi Sad organizuje u zgradi Rektorata u Novom Sadu (multifunkcionalna sala, I sprat) trening za predstavnike relevantnih lokalnih/pokrajinskih institucija, medija, privatnog sektora i OCD. Cilj treninga je predstavljanje učesnicima ključnih pristupa u komunikaciji i saradnji u smanjenju rizika od nepogoda i vanrednim situacijama, kao i predstavljanje plana komunikacije i saradnje za pripremu, prevenciju i odgovor tokom vanredne situacije.