«

»

ARHUS CENTAR NOVI SAD U PARTNERSTVU SA OPŠTINOM ŽABALJ OBELEŽIO MEĐUNARODNI DAN SMANJENJA PRIRODNIH KATASTROFA

 

Povodom Međunarodnog dana smanjenja prirodnih katastrofa, u Žablju je  13. oktobra, održan seminar za zaposlene u obrazovanju i članove kriznog štaba lokalne samouprave Žabalj. Seminar je deo projekta ”Jačanje svesti javnosti o smanjenju rizika od nepogoda – zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i klimatske promene na lokalnom nivou”, podržanog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

   O delovanju u kriznim situacijama, značaju i ulozi edukacije u oblasti klimatskih promena govorio je doc. dr Vladimir Barović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a o odnosima s javnošću, kriznoj komunikaciji i komunikaciji na lokalnom nivou za vreme kriznih situacija i vremenskih nepogoda, predsednik UO Centra modernih veština Miloš Đajić.

Tokom seminara učesnici su imali priliku da u interaktivnoj komunikaciji iznesu svoje utiske, kao i sugestije. Kao rezultat ovakve metodologije proizišli su i zajednički zaključci učesnika:

-                      bolja sistematizacija ljudskih resursa u organizacijama za potrebe komunikacije sa javnošću;

-                      neophodnost edukacije iz oblasti komunikacije sa javnošću pre i tokom kriznih situacija.

Arhus centar Novi Sad organizova o je ovaj događaj u partnerstvu sa Opštinom Žabalj u cilju jačanja kapaciteta lokalne zajednice i jačanja svesti javnosti o značaju smanjenja rizika od nepogoda.

 

ARHUS CENTAR NOVI SAD U PARTNERSTVU SA OPŠTINOM  ŽABALJ OBELEŽIO MEĐUNARODNI DAN SMANJENJA PRIRODNIH KATASTROFA  ARHUS CENTAR NOVI SAD U PARTNERSTVU SA OPŠTINOM  ŽABALJ OBELEŽIO MEĐUNARODNI DAN SMANJENJA PRIRODNIH KATASTROFA  ARHUS CENTAR NOVI SAD U PARTNERSTVU SA OPŠTINOM  ŽABALJ OBELEŽIO MEĐUNARODNI DAN SMANJENJA PRIRODNIH KATASTROFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>