«

»

Брошура “Циркуларна економија као шанса за развој Србије”

Cirkularna ekonomija korice Web
Брошура “Циркуларна економија као шанса за развој Србије” осликава основне принципе циркуларне економије и њене предности у погледу безбедности животне средине, отварања нових радних места и привредног раста кроз инклузивне политике. Брошура такође садржи конкретне информације о унапређењима у области националног законодавства везаног за управљање отпадом које подстичу развој циркуларне економије, транзицији од линеарне ка циркуларној економији и њеном утицају на потрошњу и очување енергије, новим могућностима за развој српске привреде у области циркуларне економије, међународним искуствима, националним програмима подршке и примерима добре праксе из земље.
Брошуру можете погледати на следећем линку:

Cirkularna ekonomija Web.