«

»

Брошура “Циркуларна економија као шанса за развој Србије”

Cirkularna ekonomija korice Web
Брошура “Циркуларна економија као шанса за развој Србије” осликава основне принципе циркуларне економије и њене предности у погледу безбедности животне средине, отварања нових радних места и привредног раста кроз инклузивне политике. Брошура такође садржи конкретне информације о унапређењима у области националног законодавства везаног за управљање отпадом које подстичу развој циркуларне економије, транзицији од линеарне ка циркуларној економији и њеном утицају на потрошњу и очување енергије, новим могућностима за развој српске привреде у области циркуларне економије, међународним искуствима, националним програмима подршке и примерима добре праксе из земље.
Брошуру можете погледати на следећем линку:

Cirkularna ekonomija Web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>