«

»

ЈАВНА ДЕБАТА “ПРИНЦИПИ ОДРЖИВЕ ЕКОНОМИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И ГРАЂЕВИНАРСТВУ” АРХУС ЦЕНТРА НОВИ САД

ЈАВНА ДЕБАТА “ПРИНЦИПИ ОДРЖИВЕ ЕКОНОМИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И ГРАЂЕВИНАРСТВУ” АРХУС ЦЕНТРА НОВИ САД

Нови Сад, 14. 11. 2017

biljana viduka konsultant poljoprivreda acns javna debata drzavni sekretar Ivan Karic javna debata ACNS 14.11.20171114_130436

JD UCESNICI amfiteatar FTN studenti radni materijal ACNS  Cirkularna ekonomija TANJA PETOVAR GLAVNI KONSULTANT ACNS

Циркуларна економија, као нови економски модел, може бити правац за дугорочни привредни просперитет Војводине и целе земље, уз поштовање стандарда из области заштите животне средине, порука је са данашње јавне дебате “Принципи одрживе економије у пољопривреди и грађевинарству” на Факултету техничких наука у Новом Саду у организацији Архус центра Нови Сад.
На овом скупу представљена је студија израђена у оквиру пројекта ‘’Напредак ка циркуларној/одрживој економији у Војводини – Покретачи и ометачи еко-иницијатива“ који финансирају и подржавају ОЕБС Мисија у Србији, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и ЕРСТЕ Банка.
У јавној дебати учествовали су, између осталих, државни секретар Министарства заштите животне средине Иван Карић, национална саветница за питање заштите животне средине при Мисији ОЕБС у Србији др Оливера Зуровац-Кузман као и представница организације ГИЗ Маша Шашић.
Оцењено је да примери добре праксе наведени у овој брошури, говоре у прилог томе да је у Војводини кренуо процес преласка са линеарне на циркуларну економију, којег треба подржати на свим нивоима и свим доступним механизмима. Уз кратак осврт на институционални и правни оквир заштите животне средине у ЕУ, Србији и Војводини, наведено је неколико примера војвођанских произвођача који пословање заснивају на принципима циркуларне економије. Указано је и на чињеницу да су и надлежне институције начиниле прве кораке у увођењу циркуларног принципа у управљање отпадом уз разумевање да је отпад ресурс који се технолошком обрадом и одговарајућим администрирањем може претворити у извор прихода и нових радних места.
-Непосредан циљ пројекта је да студијом ‘’Напредак ка циркуларној/одрживој економији у Војводини – Покретачи и ометачи екоиницијатива – Прегледна студија’’ подстакнемо интересовање грађана и стручне јавности за концепт циркуларног приступа производњи, расподели и потрошњи, посебно се бавећи добрим праксама у пољопривреди Војводине, с једне, и примерима добре праксе у грађевинарству и управљању отпадом, с друге стране. Овај пројекат Архус центра Нови Сад урадио је тим стручњака и сарадника, који су обавили деск-топ истраживање и употпунили га емпиријским истраживањем у Војводини. Резултат истраживања је ова прегледна студија која треба да допринесе напорима свих оних који разумеју и виде предности циркуларне економије и могућности које тај приступ пружа економском и друштвеном развоју Србије – нагласила је Дарија Шајин из Архус центра Нови Сад.
Резултате студије представили су чланови радне групе која је водила истраживање – главна консултанткиња на изради студије Тања Петовар, руководилац тима за пољопривреду др Биљана Видука, руководилац тима за грађевинарство проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, члан тима за грађевинарство доц. др Игор Марас, Радослава Стурап и Бранислав Вукотић испред Архус центра Нови Сад.
Финале овог пројекта Архус центра Нови Сад је покретна изложба – где ће на панелима бити изложени резултати истраживања са закључцима и препорукама. Изложба у јавном простору обићи ће градове и села широм Војводине.