«

»

Јавна кампања, климатске промене и значај превенције и смањења ризика од непогода

Јавна кампања, климатске промене и значај превенције и смањења ризика од непогодаУ организацији Архус центра Нови Сад, 30.10.2015. године у Зрењанину је, а у оквиру јавне кампање, реализована едукативна акција о климатским променама и значају превенције и смањењу ризика од природних непогода.  У циљу што боље информисаности, активисти и волонтери су у директном контакту са грађанима  делили информативне флајере Платформе за сарадњу Архус центара и разговарали о изазовима у области животне средине, основама Архуске конвенције, правима која из ње проистичу, активностима Архус центара и њиховом значају за сваког појединца друштва, о могућностима коришћења услуга Архус центара не само у Новом Саду, већ и Србији.

Јавна кампања је изведена  у склопу пројекта „Јачење свести јавности о смањењу ризика од непогода – заштита животне средине, родна равноправност и климатеске промене на локалном нивоу“, суфинансираном од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.

Јавна кампања, климатске промене и значај превенције и смањења ризика од непогодаЈавна кампања, климатске промене и значај превенције и смањења ризика од непогодаЈавна кампања, климатске промене и значај превенције и смањења ризика од непогодаЈавна кампања, климатске промене и значај превенције и смањења ризика од непогода

Јавна кампања, климатске промене и значај превенције и смањења ризика од непогодаЈавна кампања, климатске промене и значај превенције и смањења ризика од непогода