«

»

Javna kampanja, klimatske promene i značaj prevencije i smanjenja rizika od nepogoda

Javna kampanja, klimatske promene i značaj prevencije i smanjenja rizika od nepogodaU organizaciji Arhus centra Novi Sad, 30.10.2015. godine u Zrenjaninu je, a u okviru javne kampanje, realizovana edukativna akcija o klimatskim promenama i značaju prevencije i smanjenju rizika od prirodnih nepogoda.  U cilju što bolje informisanosti, aktivisti i volonteri su u direktnom kontaktu sa građanima  delili informativne flajere Platforme za saradnju Arhus centara i razgovarali o izazovima u oblasti životne sredine, osnovama Arhuske konvencije, pravima koja iz nje proističu, aktivnostima Arhus centara i njihovom značaju za svakog pojedinca društva, o mogućnostima korišćenja usluga Arhus centara ne samo u Novom Sadu, već i Srbiji.

Javna kampanja je izvedena  u sklopu projekta „Jačenje svesti javnosti o smanjenju rizika od nepogoda – zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i klimateske promene na lokalnom nivou“, sufinansiranom od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Javna kampanja, klimatske promene i značaj prevencije i smanjenja rizika od nepogodaJavna kampanja, klimatske promene i značaj prevencije i smanjenja rizika od nepogodaJavna kampanja, klimatske promene i značaj prevencije i smanjenja rizika od nepogodaJavna kampanja, klimatske promene i značaj prevencije i smanjenja rizika od nepogoda

Javna kampanja, klimatske promene i značaj prevencije i smanjenja rizika od nepogodaJavna kampanja, klimatske promene i značaj prevencije i smanjenja rizika od nepogoda