«

»

Одржана радионица ”Одржива економија наша будућност!” за заинтересоване стране у Војводини на пољу циркуларне економије

 

Консултанти Тања Петовар, проф. др. Јелена Атанацковић – Јеличић, проф. др. Игор Марас и др. Биљана Видука, представили су на данашњој радионици истраживања у оквиру пројекта ”Напредак ка циркуларној/одрживој економији- покретачи и ометачи еко-иницијатива прегледна студија” подржаног од стране Мисије ОЕБС у Србији, Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, Ерсте банке и ЕУ инфо поинт Нови Сад. Одржива економија је наша будућност. Учесници радионице закључили су је да је веома важна сарадња свих заинтересованих страна и образовање о зеленој економији.

учесници радионице учесници радионице учесници радионице учесници радионице

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>