«

»

Održana radionica ”Održiva ekonomija naša budućnost!” za zainteresovane strane u Vojvodini na polju cirkularne ekonomije

 

Konsultanti Tanja Petovar, prof. dr. Jelena Atanacković – Jeličić, prof. dr. Igor Maras i dr. Biljana Viduka, predstavili su na današnjoj radionici istraživanja u okviru projekta ”Napredak ka cirkularnoj/održivoj ekonomiji- pokretači i ometači eko-inicijativa pregledna studija” podržanog od strane Misije OEBS u Srbiji, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Erste banke i EU info point Novi Sad. Održiva ekonomija je naša budućnost. Učesnici radionice zaključili su je da je veoma važna saradnja svih zainteresovanih strana i obrazovanje o zelenoj ekonomiji.

učesnici radionice učesnici radionice učesnici radionice učesnici radionice