«

»

Одржана радионица за смањење ризика од природних непогода за чланице Мреже

 

радионица за смањење ризика од природних непогода за чланице Мреже Недовољна информисаност, недостатак комуникације, ефикасне координације задужених за ванредне ситуације и неспремност локалних заједница, јављају се као неки од највећих проблема у ситуацијама природних катастрофа, стога је од великог значаја укључивање свих актера и развијање модела и механизама за пружање информација грађанима о ризицима у њиховој животној средини, на једноставан и њима разумљив начин, поручено је са данашње радионице коју је Архус центар Нови Сад организовао за чланице Мреже за смањења ризика од природних непогода.
Учеснике радионице је уводно поздравио покрајински секретар за узбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Слободан Пузовић: ”-Ако желимо да предупредимо катастрофе и негативне утицаје климатских промена и омогућимо да наше становништво може да живи и функционише нормално, морамо озбиљније да се опходимо према животној средини – поручио је покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Слободан Пузовић.”
Циљ одржавања радионице је јачање капацитета и зања у области смањење ризика од природних непогода.
-Жеља Архус центра Нови Сад је да ојача капацитете локалне заједнице и да постигне већи степен спремности на природне катастрофе. Мрежу која је формирана ОЕБС је оценио као добар механизам за сарадњу и смањење ризика од природних катастрофа. Архус центар Нови Сад ће у будућности укључити све заинтересоване грађане који желе да помогну у решавању проблема смањење ризикла од природних катастрофа и едукују се у овој области – поручила је председница Архус центра Нови Сад Радослава Ступар, подсећајући на то да је Мрежа за смањењене ризика од природних непогода у Новом Саду активно почела да креира платформу за унапређење информисања грађана у локалној заједници.

радионица за смањење ризика од природних непогода за чланице Мреже радионица за смањење ризика од природних непогода за чланице Мреже радионица за смањење ризика од природних непогода за чланице Мреже радионица за смањење ризика од природних непогода за чланице Мреже радионица за смањење ризика од природних непогода за чланице Мреже радионица за смањење ризика од природних непогода за чланице Мреже