«

»

Održiva ekonomija za budućnost!

za-web-stranicu-ACNS1

 

 

30.10.2017. god

 

Arhus centar Novi Sad relizuje projekat “Napredak ka cirkularnoj/održivoj  ekonomiji u Vojvodini – Pokretači i ometači eko-inicijativa- pregled studija uz podršku Misije OEBS u Srbiji, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovawe i naučnoistraživačku delatnost i Erste banke čiji je cilj izrada studije koja sadrži dobre nacionalne prakse i preporuke za uvođenje principa cirkularne ekonomije u poljoprivrednoj proizvodnji i upravljanju građevinskim otpadom, sa posebnim osvrtom na održivo upravljanje otpadom i energetsku efikasnost i namerom da pomogne profesionalcima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i građevinarstvom, kreatorima politika i odgovornim vlastima na svim nivoima. Projekat takođe nastoji da ojača svest javnosti o mogućnostima i prednostima prelaska na cirkularnu ekonomiju u poljoprivredi i građevinarstvu.

 

U okviru projekta predviđeno je održavanje radionice za zaitnteresovane strane koja se održava 31.10. sa početkom u 10.00 časova na Fakultetu Edukons u Sremskoj Kamenici. Na radionici će biti predstavljeni rezultati istraživanja kao i primeri dobre prakse u Vojvodini.

Učesnici radionice su predstavnici institucija, privrednici, profesori, studenti, predstavnici medija i civilnih organizacija.

Nakon radionice biće održana javna debata na kojoj će biti predstavljena publikovana studija o pokretačima i ometačima eko-inicijativa u Vojvodini.