«

»

Пројекат ”Промоција одрживе економије за будућност кроз студије случаја из Војводине”

Архус центра Нови Сад одржао је јавну дебату 13. јула 2018. године у Београду уз подршку Мисије ОЕБС у Србији у оквиру пројекта ”Промоција одрживе економије за будућност кроз студије случаја из Војводине”. Тема јавне дебате била је енергетска ефикасност и зелана градња, односно циркуларна економија у грађевинарству.

Дебати су присуствовали представници институција, цивилних организација и привреде.

Учесници дебате донели су следеће закључке и препоруке:

1. Веома је важно оснаживање организација цивилног друштва у циљу промовисања и подизања свести о циркуларној економији.

2. Покренути заговарање и лобирање како би се мотивисали доносиоци одлука да прилагоде законску регулативу за стимулисање циркуларне економије у свим областима.

3. Умрежавати се и радити на успостављању прихватљивог модела пореских олакшица у систему привређивања за производе настале применом циркуларне економије.

 

2 JD 13. JUL BGD 3 JD 13. JUL BGD 4 JD 13. JUL BGD

5 JD 13. JUL BGD 6 JD 13. JUL BGD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>