«

»

Пројекат “Јачање отпорности локалне заједнице на природне катастрофе у Новом Саду”

Potpisnici Memoranduma o formiranju Mreže za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa Пројекат “Јачање отпорности локалне заједнице на природне катастрофе у Новом Саду” Пројекат “Јачање отпорности локалне заједнице на природне катастрофе у Новом Саду”

 

 

У оквиру пројекта “Јачање отпорности локалне заједнице на природне катастрофе у Новом Саду” који реализује Архус Центар у сарадњи са Организацијом за европску безбедност а у оквиру текућег пројекта под окриљем ENVSEC Иницијативе, 11. септембра, у Хотелу Александар у Новом Саду одржан је тренинг за партнере на пројекту И чланице мреже.

На тренингу је успостављена је мрежа релевантих локалних актера за смањење ризика  од катастрофа у Новом Саду, што је резултирало  потписивањем  Меморандума о успостављање мреже са циљем остварења добре сарадње на смањењу ризика од природних катастрофа.
Тренинг је водила проф др Виолета Орловић Лорен цонсултант на пројекту. Разговарало се о о ризицима од непогода, приоритететима и приоритетним циљним групама у циљу унапређења свести јавности,као и о могућностима и идејама за развој образовних програма за смањење ризика од непогода.

У другом делу тренинга , након презентације др Ловрен о трендовима, искуствима и резултатима истраживања у области образовања за смањење ризика од непогода код нас и у свету,  уследила је  веома динамична дискусија, а учесници су кроз излагање предавача доносили предлоге и нове идеје које би допринеле смањењу ризика од непогода.

Едукативним активностима присуствовали су представници институција, организација цивилног друштва, приватног сектора и медија, углавном  припадника новоформиране мреже.

Пројекат који релизује Архус центар Нови Сад у сарадњи са партнерима доприноси јачању свести и знања релевантних актера  и јачању капацитета и механизма за смањење ризика од непогода на нивоу заједнице.

Учесници тренинга су усагласили као закључке:

  • Веома је важно пружити важне информације грађанима на једноставан и њима разумљив начин из области кризних ситуација, смањњења ризика од катастрофа и уопште стања животне средине
  • Радити на јачању срадње са локалном самоуправом И 
  • Ангажовати се на обележавању Међународног дана смањења ризика од катастрофа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>