«

»

Прва ’’Школа еколошког права и етике’’ у Војводини, а трећа у Србији

Прва ’’Школа еколошког права и етике’’ у Војводини Прва ’’Школа еколошког права и етике’’ у Војводини Прва ’’Школа еколошког права и етике’’ у Војводини

 

 

 

 

 

 

 

Поводом Дана Земље, Архус центар Нови Сад организовао је Школу еколошког права и етике намењену студентима завршних година факултета, дипломираним правницима, представницима медија и цивилних организација.
Школу је данас свечано отворио покрајински секретар Слободан Пузовић и Оливера Зуровац-Кузман саветница у ОЕБС-Мисија у Србији.
Циљ Школе је укључивање младих са домаћим законодавствум у облсти екологије, упознавање са еколошким политикама Евроипске уније и припрема за примену Архуске конвенције.
Архус центар Нови Сад позвао је стручњаке из ове области, професоре са дугогодишњим искуством који су одржали предавања у оквиру дводневне Школе.
Предавачи Школе били су: проф. др Михајло Црнобрња, проф. др Родољуб Етински, проф. др Золтан Виг, проф. др Драгана Ћорић, доц. др Мирјана Дреновак-Ивановић, доц. др Маја Лукић, адвокат Сретен Ђорђевић и фокална тачка за примену Архуске конвенције дипл. правник Тиња Јањатовић. Предавачи су говорили заштити људских права, животној средини као значајном фактору у развоју економије, о специфичностима људских прва заштићених Архуском конвенцијом, о европским интеграцијама, еколошкој етици и примени Архуске конвениције у Републици Србији и начину остваривања права на правну заштиту у еколошким стварима.
Архус центар Нови Сад је запримио велики број пријава за учешће у Школи, што говори да грађани желе да партиципирају у решавању пробелам који се тичу животне средине, а студенти су у својим мотивационим писмима истицали да је животна средина најважнија за здравље људи, за напредак, за развој. Постоји огроман итерес за образовање у области екологије.

Иначе, Архус центра Нови Сад ова догађај организује захваљујући подршци Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и ОЕБС- Мисије у Србији, а у сардњи са Мрежом ААРХУС и Универзитетом у Новом Саду. Ово је прва Школа еколошког права и етике организована у Војводини.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>