«

»

У ОРГАНИЗАЦИЈИ АРХУС ЦЕНТРА НОВИ САД ОДРЖАН СЕМИНАР ПОД НАЗИВОМ „ПАМЕТНЕ ШКОЛЕ“

У Новом Саду је 01. априла 2016. г. у основној школи “Милош Црњански” одржан семинар под називом ’’Паметне школе”, у склопу пројекта “Еколошка школа – екологија у образовању”, подржаног институционално и финансијски од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице. Пројекат има за циљ упознавање запослених у установама основног образовања са подручја Града Новог Сада са домаћим законодавством у области екологије, упознавање са еколошким политикама Европске уније (поглављем 27) и припрема полазника за активно учешће у примени Архуске конвенције.
Током једнодневног семинара учесници су имали прилику да прошире своја знања о значају и функцији Архуске конвенције, припремама за отварање и преговори у оквиру поглавља 27 – заштита животне средине и климатске промене, значају и улози едукације на пољу заштите животне средине и климатских промена, као и законским обавезама, Члану 6 – закона о пожарима, који дефинише обавезе школа и изради плана евакуације и спашавања у случају пожара.
Посебан акценат током семинара је стављен на представљање Водича ”Паметне школе”, који садржи преглед основних концепата, трендова у појави ризика и непогода код нас и у свету, као и препорука за њихово смањење. У центру пажње је јачање школе као средишта локалне заједнице и начин на који сви – ученици, наставници, школска управа, родитељи и сарадници – могу да допринесу њеној виталности, односно израстању у “паметне” школе.
Водичи оваквог типа су све бројнији међу издањима међународних организација за бригу о деци и отпорности на природне непогоде а ово је први такав на нашим просторима. Са својом Мрежом за смањење ризика од природних непогода Архус центра, искусним организацијама и активистима у овој области, заинтересованим државним и невладиним актерима – Нови Сад може да постане и први град у коме наставници и особље школа заједно са децом и родитељима могу да започну реализацију идеја садржаних у овом Водичу и тиме постане још „паметнији град“ .

U Novom Sadu je 01. aprila 2016. g. u osnovnoj školi “Miloš Crnjanski” održan seminar pod nazivom ’’Pametne škole”, u sklopu projekta “Ekološka škola – ekologija u obrazovanju”, podržanog institucionalno i finansijski od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Projekat ima za cilj upoznavanje zaposlenih u ustanovama osnovnog obrazovanja sa područja Grada Novog Sada sa domaćim zakonodavstvom u oblasti ekologije, upoznavanje sa ekološkim politikama Evropske unije (poglavljem 27) i priprema polaznika za aktivno učešće u primeni Arhuske konvencije. Tokom jednodnevnog seminara učesnici su imali priliku da prošire svoja znanja o značaju i funkciji Arhuske konvencije, pripremama za otvaranje i pregovori u okviru poglavlja 27 – zaštita životne sredine i   klimatske promene, značaju i ulozi edukacije na polju zaštite životne sredine i klimatskih promena, kao i zakonskim obavezama, Članu 6 – zakona o požarima, koji definiše obaveze škola i izradi plana evakuacije i spašavanja u slučaju požara. Poseban akcenat tokom seminara je stavljen na predstavljanje Vodiča ”Pametne škole”, koji sadrži pregled osnovnih koncepata, trendova u pojavi rizika i nepogoda kod nas i u svetu, kao i preporuka za njihovo smanjenje. U centru pažnje je jačanje škole kao središta lokalne zajednice i način na koji svi – učenici, nastavnici, školska uprava, roditelji i saradnici – mogu da doprinesu njenoj vitalnosti, odnosno izrastanju u “pametne” škole.  Vodiči ovakvog tipa su sve brojniji među izdanjima međunarodnih organizacija za brigu o deci i otpornosti na prirodne nepogode a ovo je prvi takav na našim prostorima. Sa svojom Mrežom za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda Arhus centra, iskusnim organizacijama i aktivistima u ovoj oblasti, zainteresovanim državnim i   nevladinim akterima – Novi Sad može da postane i prvi grad u kome nastavnici i osoblje škola zajedno sa decom i roditeljima mogu da započnu realizaciju ideja sadržanih u ovom Vodiču i time postane još „pametniji grad“ . U Novom Sadu je 01. aprila 2016. g. u osnovnoj školi “Miloš Crnjanski” održan seminar pod nazivom ’’Pametne škole”, u sklopu projekta “Ekološka škola – ekologija u obrazovanju”, podržanog institucionalno i finansijski od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Projekat ima za cilj upoznavanje zaposlenih u ustanovama osnovnog obrazovanja sa područja Grada Novog Sada sa domaćim zakonodavstvom u oblasti ekologije, upoznavanje sa ekološkim politikama Evropske unije (poglavljem 27) i priprema polaznika za aktivno učešće u primeni Arhuske konvencije. Tokom jednodnevnog seminara učesnici su imali priliku da prošire svoja znanja o značaju i funkciji Arhuske konvencije, pripremama za otvaranje i pregovori u okviru poglavlja 27 – zaštita životne sredine i   klimatske promene, značaju i ulozi edukacije na polju zaštite životne sredine i klimatskih promena, kao i zakonskim obavezama, Članu 6 – zakona o požarima, koji definiše obaveze škola i izradi plana evakuacije i spašavanja u slučaju požara. Poseban akcenat tokom seminara je stavljen na predstavljanje Vodiča ”Pametne škole”, koji sadrži pregled osnovnih koncepata, trendova u pojavi rizika i nepogoda kod nas i u svetu, kao i preporuka za njihovo smanjenje. U centru pažnje je jačanje škole kao središta lokalne zajednice i način na koji svi – učenici, nastavnici, školska uprava, roditelji i saradnici – mogu da doprinesu njenoj vitalnosti, odnosno izrastanju u “pametne” škole.  Vodiči ovakvog tipa su sve brojniji među izdanjima međunarodnih organizacija za brigu o deci i otpornosti na prirodne nepogode a ovo je prvi takav na našim prostorima. Sa svojom Mrežom za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda Arhus centra, iskusnim organizacijama i aktivistima u ovoj oblasti, zainteresovanim državnim i   nevladinim akterima – Novi Sad može da postane i prvi grad u kome nastavnici i osoblje škola zajedno sa decom i roditeljima mogu da započnu realizaciju ideja sadržanih u ovom Vodiču i time postane još „pametniji grad“ . U Novom Sadu je 01. aprila 2016. g. u osnovnoj školi “Miloš Crnjanski” održan seminar pod nazivom ’’Pametne škole”, u sklopu projekta “Ekološka škola – ekologija u obrazovanju”, podržanog institucionalno i finansijski od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Projekat ima za cilj upoznavanje zaposlenih u ustanovama osnovnog obrazovanja sa područja Grada Novog Sada sa domaćim zakonodavstvom u oblasti ekologije, upoznavanje sa ekološkim politikama Evropske unije (poglavljem 27) i priprema polaznika za aktivno učešće u primeni Arhuske konvencije. Tokom jednodnevnog seminara učesnici su imali priliku da prošire svoja znanja o značaju i funkciji Arhuske konvencije, pripremama za otvaranje i pregovori u okviru poglavlja 27 – zaštita životne sredine i   klimatske promene, značaju i ulozi edukacije na polju zaštite životne sredine i klimatskih promena, kao i zakonskim obavezama, Članu 6 – zakona o požarima, koji definiše obaveze škola i izradi plana evakuacije i spašavanja u slučaju požara. Poseban akcenat tokom seminara je stavljen na predstavljanje Vodiča ”Pametne škole”, koji sadrži pregled osnovnih koncepata, trendova u pojavi rizika i nepogoda kod nas i u svetu, kao i preporuka za njihovo smanjenje. U centru pažnje je jačanje škole kao središta lokalne zajednice i način na koji svi – učenici, nastavnici, školska uprava, roditelji i saradnici – mogu da doprinesu njenoj vitalnosti, odnosno izrastanju u “pametne” škole.  Vodiči ovakvog tipa su sve brojniji među izdanjima međunarodnih organizacija za brigu o deci i otpornosti na prirodne nepogode a ovo je prvi takav na našim prostorima. Sa svojom Mrežom za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda Arhus centra, iskusnim organizacijama i aktivistima u ovoj oblasti, zainteresovanim državnim i   nevladinim akterima – Novi Sad može da postane i prvi grad u kome nastavnici i osoblje škola zajedno sa decom i roditeljima mogu da započnu realizaciju ideja sadržanih u ovom Vodiču i time postane još „pametniji grad“ .