«

»

У ОРГАНИЗАЦИЈИ АРХУС ЦЕНТРА НОВИ САД ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ПОД НАЗИВОМ „ПЕТ КОРАКА КА БОЉОЈ КОМУНИКАЦИЈИ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА У НОВОМ САДУ“

PET KORAKA KA BOLJOJ KOMUNIKACIJI ZA SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA U NOVOM SADU PET KORAKA KA BOLJOJ KOMUNIKACIJI ZA SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA U NOVOM SADU PET KORAKA KA BOLJOJ KOMUNIKACIJI ZA SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA U NOVOM SADU PET KORAKA KA BOLJOJ KOMUNIKACIJI ZA SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA U NOVOM SADU

 

 

 

 

 

 

У Сремским Карловцима је 15. јуна 2016. г. у Еколошком центру „Радуловачки“ одржана радионица под називом ’’Пет корака ка бољој комуникацији за смањење ризика од природних непогода у Новом Саду“, у склопу пројекта “ „Унапређење комуникације о смањењу ризика од непогода ради ефикасних одговора међу циљаним локалним заједницама које су изложене ризику”, подржаног од стране Мисије ОЕБС у Србији.
Једнодневна радионица је била намењена чланицама Мреже за СРН у Новом Саду, представницима Управе за ванредне ситуације Новог Сада, представницима локалних штабова за ванредне ситуације из општина Ср. Карловци, Жабаљ и Бачки Петровац, Фонда за европске послове, као и представницима медија и цивилног сектора.
На почетку радионице учесницима се обратио председник Општине Параћин, Саша Пауновић и изнео искуства локалне самоуправе Параћина током мајских поплава 2014. године, као и недостатке и проблеме који су се појавили током ванредне ситуације. Управо, немогућност комуницирања међу локалним актерима и угроженим становништвом, услед нестанка електричне енергије и техничких проблема, потенцирано је као један од великих проблема са којим се сусрела Општина Параћин у том периоду.
Током радионичарског дела, екстерни консултанти на пројекту су представили план комуникације и сарадње Мреже за СРН у Новом Саду, локалних актера и јавности, назван „Пет корака ка бољој комуникацији за смањење ризика од природних непогода у Новом Саду“. Након уводног дела, учесници су подељени у две групе. Једну групу су сачињавале чланице Мреже за СРН у Новом Саду и представник Управе за ванредне ситуације Новог Сада, са задатком да направе годишњи план комуникације и сарадње и неопходне кораке за имплементацију Плана, док су другу групу сачињавали представници локалних штабова за ванредне ситуације општина Ср. Карловци, Жабаљ и Бачки Петровац, такође уз присуство представника Управе за ванредне ситуације Новог Сада, одељења за управљање ризиком, са задатком анализирања потребе успостављања механизма за СРН, одн. мреже локалних актера што би довело до смањења ризика од природних непогода и јачања отпорности локалних заједница.
Као будући кораци Мреже за СРН у Новом Саду, а на основу резултата рада и анализе плана комуникације и сарадње дефинисани су следећи приоритети:
Успостављање тима за комуникацију Мреже за СРН и одабир координатора за комуникацију и ПР;
Јачање капацитета тима за комуникацију пре, током и након непогоде/кризне ситуације;
Организовање информативно образовних кампања (пролеће –ризик од поплава, јесен-грејна сезона, ризик од пожара, сметови).