«

»

U ORGANIZACIJI ARHUS CENTRA NOVI SAD ODRŽANA RADIONICA POD NAZIVOM „PET KORAKA KA BOLJOJ KOMUNIKACIJI ZA SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA U NOVOM SADU“

PET KORAKA KA BOLJOJ KOMUNIKACIJI ZA SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA U NOVOM SADU PET KORAKA KA BOLJOJ KOMUNIKACIJI ZA SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA U NOVOM SADU PET KORAKA KA BOLJOJ KOMUNIKACIJI ZA SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA U NOVOM SADU PET KORAKA KA BOLJOJ KOMUNIKACIJI ZA SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH NEPOGODA U NOVOM SADU

 

 

 

 

 

 

U Sremskim Karlovcima je 15. juna 2016. g. u Ekološkom centru „Radulovački“ održana radionica pod nazivom ’’Pet koraka ka boljoj komunikaciji za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda u Novom Sadu“, u sklopu projekta “ „Unapređenje komunikacije o smanjenju rizika od nepogoda radi efikasnih odgovora među ciljanim lokalnim zajednicama koje su izložene riziku”, podržanog od strane Misije OEBS u Srbiji.
Jednodnevna radionica je bila namenjena članicama Mreže za SRN u Novom Sadu, predstavnicima Uprave za vanredne situacije Novog Sada, predstavnicima lokalnih štabova za vanredne situacije iz opština Sr. Karlovci, Žabalj i Bački Petrovac, Fonda za evropske poslove, kao i predstavnicima medija i civilnog sektora.
Na početku radionice učesnicima se obratio predsednik Opštine Paraćin, Saša Paunović i izneo iskustva lokalne samouprave Paraćina tokom majskih poplava 2014. godine, kao i nedostatke i probleme koji su se pojavili tokom vanredne situacije. Upravo, nemogućnost komuniciranja među lokalnim akterima i ugroženim stanovništvom, usled nestanka električne energije i tehničkih problema, potencirano je kao jedan od velikih problema sa kojim se susrela Opština Paraćin u tom periodu.
Tokom radioničarskog dela, eksterni konsultanti na projektu su predstavili plan komunikacije i saradnje Mreže za SRN u Novom Sadu, lokalnih aktera i javnosti, nazvan „Pet koraka ka boljoj komunikaciji za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda u Novom Sadu“. Nakon uvodnog dela, učesnici su podeljeni u dve grupe. Jednu grupu su sačinjavale članice Mreže za SRN u Novom Sadu i predstavnik Uprave za vanredne situacije Novog Sada, sa zadatkom da naprave godišnji plan komunikacije i saradnje i neophodne korake za implementaciju Plana, dok su drugu grupu sačinjavali predstavnici lokalnih štabova za vanredne situacije opština Sr. Karlovci, Žabalj i Bački Petrovac, takođe uz prisustvo predstavnika Uprave za vanredne situacije Novog Sada, odeljenja za upravljanje rizikom, sa zadatkom analiziranja potrebe uspostavljanja mehanizma za SRN, odn. mreže lokalnih aktera što bi dovelo do smanjenja rizika od prirodnih nepogoda i jačanja otpornosti lokalnih zajednica.
Kao budući koraci Mreže za SRN u Novom Sadu, a na osnovu rezultata rada i analize plana komunikacije i saradnje definisani su sledeći prioriteti:
Uspostavljanje tima za komunikaciju Mreže za SRN i odabir koordinatora za komunikaciju i PR;
Jačanje kapaciteta tima za komunikaciju pre, tokom i nakon nepogode/krizne situacije;
Organizovanje informativno obrazovnih kampanja (proleće –rizik od poplava, jesen-grejna sezona, rizik od požara, smetovi).