ARHUS CENTAR NOVI SAD

Platforma za informisanje, učešće građana, obrazovanje, saradnju, partnerstvo, volontiranje i aktivizam u cilju očuvanja životne sredine

acns 1

ŠTA SU ARHUS CENTRI

Degradacija životne sredine,trka za prirodnim resursima i klimatske promene mogu da ugroze političku stabilnost. Sa druge strane,dobro upravljanje životnom sredinom i saradnja pomažu da se izgradi poverenje. U tome pomažu Arhus centri tako što uključuju građane, vlade i privatni sektor u dijalog o izazovima koji se odnose na životnu sredinu.

ŠTA RADE ARHUS CENTRI

Arhus centri pomažu vladama usprovođenju Arhuske konvencije i građanima u boljem razumevanju i ostvarivanju prava navedenih u toj konvenciji. Arhus centri obezbeđuju platforme na kojima se javne institucije,lokalne uprave,organizacije civilnog društva i privatni sektor zajedno bave problemima životne sredine u svojim mestima i traže rešenja. Centri predstavljaju most između građana i državnih organa, a to postižu sprovođenjem niza aktivnosti.

2 JD 13. JUL BGD

"NIKADA NE SUMNJAJ U TO DA MALA GRUPA MOŽE DA PROMENITI SVET, TO JE JEDINO ŠTO GA JE IKAD I MENJALO"
MARGARET MEAD

PODRŽITE NAS

Mi osmišljavamo akcije zaštite žitovne sredine, pronalazimo tačke koje je potrebno zaštitti, očistiti, urediti i komuniciramo sa svim partnerima koji su uključeni u akciju.Odgovorno pristupamo planiranju akcije, vodimo računa o učesnicima, bezbednosti, pružamo svu potrebnu podršku. Važno nam je da uključimo i najmlađe u volonterizam. Društveno odgovornim kompanijama organizujemo potrebne obuke. Nakon rada, partnerima dodeljujemo nagrade u znak zahvalnosti za podršku i doprinos u očuvanju životne sredine.Postanite sa Arhus centrom Novi Sad deo nastupajućeg volonterskog sveta.

PAYPAL UPLATA

e-mail za plaćanje:
aarchus.novisad@gmail.com

DINARSKI RAČUN

Primalac:Arhus Centar Novi Sad
Gogoljeva 29/40;Novi Sad
Svrha plaćanja:Donacija
Broj računa:105-0000000800724-62
Šifra plaćanja:288

KONTAKT

ARHUS CENTAR NOVI SAD
21000 Novi Sad
Republika Srbija
E-mail:aarhus.novisad@gmail.com