CIRKULARNA EKONOMIJA

NAPREDAK KA CIRKULARNOJ/ODRŽIVOJ
EKONOMIJI U VOJVODINI

EXANTE ANALIZA efekata za oblast cirkularne ekonomije