BLOG

UNICREDIT VOLONTIRANJE NA OBEDSKOJ BARI

Da bi ste bili sigurni da će volonterska akcija uspeti i dati rezultate potrebno je imati iskrene partnere i volontere koji vredno rade, ulažu napor