Organizujemo javne debate, rasprave i konsultacije o nacrtima uredbi, zakona i drugih akata. U partnerstvu sa Ministarstvom zaštite žitovne sredine i fabrikom Lafarž Holcim Srbija održali smo javne konsultacije na temu nacrta Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini. Projekat ”Jačanje procesa javnih konsulatacija u oblasti životne sredine kroz javne diskusije u Novom Sadu i Beočinu” podržanog o strane Misije OEBS u Srbiji. Učesnici javnih konsulatacija bili su predstavnici civilnog, privatnog i javnog sektora, predstavnici medija i Privredne komore Srbije. Cilj konsultacija bio je upoznavanje šire javnosti za predmetom i ciljem novog Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini i uključivanje zainteresovanih strana u javnu raspravu, proces donošenja ekološke regulative.
Domaćin javnih konsulatacija bio je menadžment fabrike Lafaž Holcim Srbija koja je nedavno obeležila jubilej 180 godina od osnivanja. Učsnici javnih konsultacija imali su priliku da obiđu fabriku i upoznaju se sa načinom rada i tehnologijama koje ova kompanija primenjuje u radu.