2015 . godine na Svetski dan Zemlje, Arhus centar Novi Sad organizovao je Školu ekološkog prava i etike namenjenu studentima završnih godina fakulteta, diplomiranim pravnicima, predstavnicima medija i civilnih organizacija.Školu su podržali pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Slobodan Puzović i Olivera Zurovac-Kuzman savetnica u OEBS-Misija u Srbiji.
Cilj škole je upoznavanje mladih sa zakonodavstvom u oblsti ekologije, sa ekološkim politikama Evropske unije i priprema za primenu Arhuske konvencije.Predavači Škole bili su: prof. dr Mihajlo Crnobrnja, prof. dr Rodoljub Etinski, prof. dr Zoltan Vig, prof. dr Dragana Ćorić, doc. dr Mirjana Drenovak-Ivanović, doc. dr Maja Lukić, advokat Sreten Đorđević i fokalna tačka za primenu Arhuske konvencije dipl. pravnik Tinja Janjatović. Predavači su govorili zaštiti ljudskih prava, životnoj sredini kao značajnom faktoru u razvoju ekonomije, o specifičnostima ljudskih prva zaštićenih Arhuskom konvencijom, o evropskim integracijama, ekološkoj etici i primeni Arhuske konvenicije u Republici Srbiji i načinu ostvarivanja prava na pravnu zaštitu u ekološkim stvarima.