slika2

POKRENUTA JE IZRADA STRATEGIJE ZA PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2032. GODINE

Arhus centar Novi Sad će okviru Mreže Arhus centara Srbije organizovati javne konsultacije za zainteresovanu javnost u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Ministarstvom zaštite životne sredine.

Prvu Strategiju za primenu Arhuske konvencije sa akcionim planom Srbija je dobila 2011. godine https://aarhusns.rs/wp-content/uploads/2022/08/Strategija_AK_srpski.pdf . Usvojen je fleksibian dokument, otvoren za ponovnu analizu u koji je moguće unositi izmene.

Ministarstvo zaštite životne sredine obavestilo je zainteresovanu javnost da je pokrenulo izradu ovog strateškog dokumenta za period od 2022. do 2032. godine. Обавештење о почетку израде Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћa јавности у доношењу одлука и правa на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција) | Министарство заштите животне средине (ekologija.gov.rs)

U skladu sa napretkom i otvaranjem Klastera 4, koji obuhvata Poglavlje 27 i EU Acquis, Strategija će sadržati preporuke za buduće aktivnosti koje imaju za cilj postizanje pune transpozicije i implementacije Arhuske konvencije i srodnih direktiva, kroz zakonodavne i institucionalne aktivnosti. Republika Srbija u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji postepeno transponuje propise Evropske unije i inkorporira ih u svoj pravni sistem.

Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija, predstavlja jedan od najnaprednijih međunarodnih ugovora koji se tiču životne sredine, definiše pravac održivog razvoja i jača osnovne demokratske principe.

Konvencija sadrži zahtev da se podacima vezanim za životnu sredinu upravlja na transparentan način i da se informacije učine dostupnim civilnom sektoru i predstavnicima svih relevantnih zainteresovanih strana, te da im se dozvoli da učestvuju u formulisanju politike i poštuje njihovo pravo na život u zdravoj životnoj sredini.

Da bi se zaštitilo pravo „sadašnjih i budućih generacija na život u zdravoj životnoj sredini”, u članu 1. Arhuske konvencije od Strana potpianica se zahteva da garantuju prava na dostupnost informacija, učešće javnosti u donošenju odluka i pravo na pravnu zaštitu u vezi sa pitanjima koja se tiču životne sredine.

Uvođenje moderne dugoročne politike koja vodi održivom razvoju, demokratizacija, osmišljavanja politike i olakšavanje procesa pristupanja Evropskoj uniji dovoljni su razlozi za sprovođenje Strategije za primenu Arhuske konvencije, što će u kratkom roku doneti korist Republici Srbiji.
Logo_Arhus_zajednickiKonacno