Архус центар Нови Сад

Јужнобачки управни округ у сарадњи са 12 локалних самоуправа овог подручја (Град Нови Сад, Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Врбас, Жабаљ, Тител, Темерин, Сремски Карловци и Србобран), а уз подршку Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, Фонда за заштиту животне средине, Мисије ОЕБС у Србији и невладиног сектора отвара регионалну канцеларију за примену Архуске конвенције „Архус центар Нови Сад“.

Стратешки циљ партнера у пројекту је успостављање сарадње између грађана и локалних самоуправа које су главни носиоци обавеза из Архуске конвенције, а које обавезе се односе на право грађана на информацију о животној средини, учешће јавности у доношењу одлука везаних за заштиту животне средине и права на правну заштиту.

 

На овај начин, међуопштинском сарадњом Јужнобачки управни округ жели помоћи свим учесницима у пројекту да ојачају сопствене капацитете у циљу имплементације еколошке регулативе као и да обезбеде демократске процесе у области животне средине.

 

Ово је трећи Архус центар отворен у Републици Србији, поред Суботице и Крагујевца.

Архус центар се отвара због грађана, у Новом Саду, у улици Булевар Михајла Пупина 10 ИИИ спрат. Канцеларија ће бити место где ће грађани моћи да се квалитетно и правовремено информишу о питањима из области заштите животне средине, а самим тим, и да се укључе у процес доношења одлука.

 

Приликом отварања регионалне канцеларије биће потписан Меморандум о сарадњи између Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, Јужнобачког округа и Града Новог Сада. Кључну улогу у раду Архус центра имаће невладине организације које се баве питањима заштите животне средине али и локалне самоуправе Јужнобачког округа које су показале спремност да имплементирају Архуску конвенцију коју је Србија ратификовала 12. маја 2009. године.
Кабинет начелнице Јужнобачког управног округа Дарије Шајин