VOLONTERSKA AKCIJA ‘’PRIJATELJI OBEDSKE BARE 2022’’

VOLONTERSKA AKCIJA ‘’PRIJATELJI OBEDSKE BARE 2022’’ Da biste bili sigurni da će volonterska akcija uspeti i dati rezultate potrebno je imati iskrene partnere i volontere koji vredno i posvećeno rade, ulažu napor doprinoseći zaštiti životne sredine, boljitku. Arhus centar Novi Sad koordinirao je veliku volontersku akciju ‘’Prijatelji Obedske bare 2022’’ u partnerstvu i uz podršku […]

JAVNE DEBATE POVODOM NOVE STRATEGIJE ZA PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2022.-2032

Arhus centar Novi Sad orgnaizuje javnu debatu pod nazivom ”Radni nacrt nove Strategije za primenu Arhuske konvencije sa Akcionim planom u Republici Srbiji – Alatke, faktori i resursi potrebni za uspešnu primenu Strategije i akcionog Plana implementacije Arhuske konvencije za period 2022.- 2032. godine“. Javna debata će se održati 24.oktobra 2022. godine (ponedeljak) sa početkom […]

POKRENUTA JE IZRADA STRATEGIJE ZA PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2032.GODINE

POKRENUTA JE IZRADA STRATEGIJE ZA PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2032. GODINE Arhus centar Novi Sad će okviru Mreže Arhus centara Srbije organizovati javne konsultacije za zainteresovanu javnost u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Ministarstvom zaštite životne sredine. Prvu Strategiju za primenu Arhuske konvencije sa akcionim planom Srbija je dobila […]

ARHUS CENTAR NOVI SAD PREDSTAVIO REZULTATE UMREŽAVANJA NA EKSPERTSKOM OKRUGLOM STOLU ”UNAPREĐENJE POLITIKA I PROCESA UPRAVLJANJA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA KAKO BI BILE RODNO OSETLJIVE I UKLJUČILE POTREBE OSOBA SA INVALIDITETOM”

Arhus centar Novi Sad učestvoao je  na ekspertskom okruglom stolu ”Unapređenje politika i procesa upravljanja smanjenja rizika od katastrofa kako bi bile rodno osetljive i uključile potrebe osoba sa invaliditetom” u organizaciji OSCE Sekretarijata za ekonomiju i aktivnosti zaštite životne sredine. Na događaju je učestvovala Darija Šajin  koja je izložila  rezultate dvogodišnjeg projekta pod nazivom […]

ARHUS CENTAR PREDSTAVIO MOGUĆNOSTI CIRKULARNE EKONOMIJE

ARHUS CENTAR PREDSTAVIO PREDNOSTI CIRKULARNOG POSLOVNOG MODELA I MOGUĆNOSTI ZA PREDUZETNICE U sredu, 10. novembra 2021. godine, Arhus centar Novi Sad održao je seminar za preduzetnice u sklopu projekta “Podrška tranziciji ka održivom/cirkularnom poslovnom modelu – prednosti I mogućnsoti za preduzetnice’’ uz podršku Misije OEBS u Srbiji i kompanije Lafarž Arhus centar Novi Sad nastavio […]

CIRKULARNA EKONOMIJA I MOGUĆNOSTI ZA OPORAVAK – SEMINAR ZA PREDUZETNICE

Arhus centar Novi Sad, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, implementira projekat “Podrška tranziciji ka održivom/cirkularnom poslovnom modelu – prednosti i mogućnosti za preduzetnice”. Projektom je predviđena aktivnost organizovanja on-line seminara usmerenog na jačanje kapaciteta MSP kojima upravljaju žene, kako bi iskoristile mogućnosti post COVID – 19 ekonomskog oporavka uključivanjem u održive/cirkularne modele poslovanja. Učesnici […]

ARHUS CENTAR NOVI SAD PREDSTAVIO MOGUCNOSTI FINANSIRANJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA I ZNAČAJ CIRKULARNE EKONOMIJE

U petak, 6. novembra 2020. godine, održali smo seminar za preduzetnice u sklopu projekta “Umrežavanje i međusektorska saradnja sa ciljem razvoja ženskog preduzetništva – mogućnosti tranzicije ka održivomcirkularnom poslovnom modelu”, uz podršku Misije OEBS u Srbiji i kompanije Lafarge Srbija Kroz umrežavanje i međusektorsku saradnju može se podstaći razvoj ženskog preduzetništva bilo da je reč o […]

CIRKULARNA EKONOMIJA PREDSTAVLJA MOGUĆNOST ZA UBRZANI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE I OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA

Cirkularna ekonomija, kao novi ekonomski model, može biti pravac za dugoročni privredni prosperitet Vojvodine i cele zemlje, uz poštovanje standarda iz oblasti zaštite životne sredine, poruka je javne debate “Principi održive ekonomije u poljoprivredi i građevinarstvu” održane na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u organizaciji Arhus centra Novi Sad. Na ovom skupu predstavljena je studija izrađena […]