ARHUS CENTAR NOVI SAD PREDSTAVIO REZULTATE UMREŽAVANJA NA EKSPERTSKOM OKRUGLOM STOLU ”UNAPREĐENJE POLITIKA I PROCESA UPRAVLJANJA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA KAKO BI BILE RODNO OSETLJIVE I UKLJUČILE POTREBE OSOBA SA INVALIDITETOM”

Arhus centar Novi Sad učestvoao je  na ekspertskom okruglom stolu ”Unapređenje politika i procesa upravljanja smanjenja rizika od katastrofa kako bi bile rodno osetljive i uključile potrebe osoba sa invaliditetom” u organizaciji OSCE Sekretarijata za ekonomiju i aktivnosti zaštite životne sredine. Na događaju je učestvovala Darija Šajin  koja je izložila  rezultate dvogodišnjeg projekta pod nazivom […]

ARHUS CENTAR PREDSTAVIO MOGUĆNOSTI CIRKULARNE EKONOMIJE

ARHUS CENTAR PREDSTAVIO PREDNOSTI CIRKULARNOG POSLOVNOG MODELA I MOGUĆNOSTI ZA PREDUZETNICE U sredu, 10. novembra 2021. godine, Arhus centar Novi Sad održao je seminar za preduzetnice u sklopu projekta “Podrška tranziciji ka održivom/cirkularnom poslovnom modelu – prednosti I mogućnsoti za preduzetnice’’ uz podršku Misije OEBS u Srbiji i kompanije Lafarž Arhus centar Novi Sad nastavio […]

CIRKULARNA EKONOMIJA I MOGUĆNOSTI ZA OPORAVAK – SEMINAR ZA PREDUZETNICE

Arhus centar Novi Sad, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, implementira projekat “Podrška tranziciji ka održivom/cirkularnom poslovnom modelu – prednosti i mogućnosti za preduzetnice”. Projektom je predviđena aktivnost organizovanja on-line seminara usmerenog na jačanje kapaciteta MSP kojima upravljaju žene, kako bi iskoristile mogućnosti post COVID – 19 ekonomskog oporavka uključivanjem u održive/cirkularne modele poslovanja. Učesnici […]

ARHUS CENTAR NOVI SAD PREDSTAVIO MOGUCNOSTI FINANSIRANJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA I ZNAČAJ CIRKULARNE EKONOMIJE

U petak, 6. novembra 2020. godine, održali smo seminar za preduzetnice u sklopu projekta “Umrežavanje i međusektorska saradnja sa ciljem razvoja ženskog preduzetništva – mogućnosti tranzicije ka održivomcirkularnom poslovnom modelu”, uz podršku Misije OEBS u Srbiji i kompanije Lafarge Srbija Kroz umrežavanje i međusektorsku saradnju može se podstaći razvoj ženskog preduzetništva bilo da je reč o […]

CIRKULARNA EKONOMIJA PREDSTAVLJA MOGUĆNOST ZA UBRZANI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE I OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA

Cirkularna ekonomija, kao novi ekonomski model, može biti pravac za dugoročni privredni prosperitet Vojvodine i cele zemlje, uz poštovanje standarda iz oblasti zaštite životne sredine, poruka je javne debate “Principi održive ekonomije u poljoprivredi i građevinarstvu” održane na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u organizaciji Arhus centra Novi Sad. Na ovom skupu predstavljena je studija izrađena […]