JAVNE DEBATE POVODOM NOVE STRATEGIJE ZA PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2022.-2032

Arhus centar Novi Sad orgnaizuje javnu debatu pod nazivom ”Radni nacrt nove Strategije za primenu Arhuske konvencije sa Akcionim planom u Republici Srbiji – Alatke, faktori i resursi potrebni za uspešnu primenu Strategije i akcionog Plana implementacije Arhuske konvencije za period 2022.- 2032. godine“. Javna debata će se održati 24.oktobra 2022. godine (ponedeljak) sa početkom […]