JAVNE DEBATE POVODOM NOVE STRATEGIJE ZA PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2022.-2032

Arhus centar Novi Sad orgnaizuje javnu debatu pod nazivom ”Radni nacrt nove Strategije za primenu Arhuske konvencije sa Akcionim planom u Republici Srbiji – Alatke, faktori i resursi potrebni za uspešnu primenu Strategije i akcionog Plana implementacije Arhuske konvencije za period 2022.- 2032. godine“.

Javna debata će se održati 24.oktobra 2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 11.00 časova putem zoom platforme.

U cilju informisanja šire javnosti o predlogu nove Strategije, Arhus centar Novi Sad implementira projekat ’’Osnaživanje učešća javnosti u konsultacijama o životnoj sredini koja se odnose na Arhusku konvenciiu kroz javne diskusije širom zemlje’’ u okviru Mreže Arhus centara Srbije. Projekat realizujemo uz podršku Misije OEBS u Srbiji, korporacija Lafarge Srbija i Erste banka Srbija, a u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne srdine Republike Srbije. Projektom su predviđene aktivnosti organizovanja pet on-line javnih debata sa ciljem podizanja svesti i omogućavanja diskusije između članova lokalnih zajednica, OCD-a i predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine o prednostima i nedostacima predloga nove Strategije i Akcionog plana za primenu Arhuske konvencije za period 2022.-2032. godine.

Javne debate će biti održane u Novom Sadu, Beogradu, Subotici, Kragujevcu i Nišu. Ministarstvo zaštite životne sredine uputilo je javni poziv za učešće javnosti u procesu konsulatacija u vezi sa izradom Strategije za primenu Arhuske konvencije na sajtu https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/najave/javni-poziv-za-ucesce-javnosti-u-procesu-konsultacija-u-vezi-sa-izradom-strategije-za-primenu-konvencije-o-dostupnosti-informacija-ucescu-javnosti-u-donosenju-odluka-i-pravu-na-pravnu-zastitu-u-pitanjima-ziv-sredine-arhuska-konvencija-i

Učesnici javne debate su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Radne grupe za izradu Strategije sa Akcionim planom, lokalni eksperti, predstavnici OCD, privatnog sektora, medija, članovi lokalnih zajednica i šira zainteresovana javnost.

Zainteresovani mogu da prijave učešće na on-line događaj najkasnije do 23.10.2022. godine putem linka https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckce2prT8pGtzONnHk4u_oJb2olfYY112x

Share on linkedin
Share on twitter