ESG ambasadori: Darija Šajin, Arhus centar Novi Sad

Zelena ekonomija i prilagođavanje na klimatske promene nije egzotična agenda, već treba da bude realan, jasan i ostvariv plan za delovanje. Svet već doživljava promene u prosečnoj temperaturi,  godišnjih doba, sve češću pojavu ekstremnih vremenskih događaja. Što su klimatske promene brže, ako se napori prilagođavanja budu odlagali, to će biti teže i skuplje reagovanje na […]