UNICREDIT VOLONTIRANJE NA OBEDSKOJ BARI

Da bi ste bili sigurni da će volonterska akcija uspeti i dati rezultate potrebno je imati iskrene partnere i volontere koji vredno rade, ulažu napor da bi doprineli zaštiti životne sredine, doneli održivu promenu. Arhus centar Novi Sad koordinirao volontersku akciju ‘’UniCredit volonteri – Potkovica na poklon Obedskoj bari za buduće generacije’’ u partnerstvu, uz […]