ARHUS CENTAR NOVI SAD PREDSTAVIO REZULTATE UMREŽAVANJA NA EKSPERTSKOM OKRUGLOM STOLU ”UNAPREĐENJE POLITIKA I PROCESA UPRAVLJANJA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA KAKO BI BILE RODNO OSETLJIVE I UKLJUČILE POTREBE OSOBA SA INVALIDITETOM”

Arhus centar Novi Sad učestvoao je  na ekspertskom okruglom stolu ”Unapređenje politika i procesa upravljanja smanjenja rizika od katastrofa kako bi bile rodno osetljive i uključile potrebe osoba sa invaliditetom” u organizaciji OSCE Sekretarijata za ekonomiju i aktivnosti zaštite životne sredine. Na događaju je učestvovala Darija Šajin  koja je izložila  rezultate dvogodišnjeg projekta pod nazivom […]

ARHUS CENTAR PREDSTAVIO MOGUĆNOSTI CIRKULARNE EKONOMIJE

ARHUS CENTAR PREDSTAVIO PREDNOSTI CIRKULARNOG POSLOVNOG MODELA I MOGUĆNOSTI ZA PREDUZETNICE U sredu, 10. novembra 2021. godine, Arhus centar Novi Sad održao je seminar za preduzetnice u sklopu projekta “Podrška tranziciji ka održivom/cirkularnom poslovnom modelu – prednosti I mogućnsoti za preduzetnice’’ uz podršku Misije OEBS u Srbiji i kompanije Lafarž Arhus centar Novi Sad nastavio […]

CIRKULARNA EKONOMIJA I MOGUĆNOSTI ZA OPORAVAK – SEMINAR ZA PREDUZETNICE

Arhus centar Novi Sad, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, implementira projekat “Podrška tranziciji ka održivom/cirkularnom poslovnom modelu – prednosti i mogućnosti za preduzetnice”. Projektom je predviđena aktivnost organizovanja on-line seminara usmerenog na jačanje kapaciteta MSP kojima upravljaju žene, kako bi iskoristile mogućnosti post COVID – 19 ekonomskog oporavka uključivanjem u održive/cirkularne modele poslovanja. Učesnici […]