ESG ambasadori: Darija Šajin, Arhus centar Novi Sad

Zelena ekonomija i prilagođavanje na klimatske promene nije egzotična agenda, već treba da bude realan, jasan i ostvariv plan za delovanje. Svet već doživljava promene u prosečnoj temperaturi,  godišnjih doba, sve češću pojavu ekstremnih vremenskih događaja. Što su klimatske promene brže, ako se napori prilagođavanja budu odlagali, to će biti teže i skuplje reagovanje na […]

Svetski dan voda – Stvaranje pozitivnog efekta talasanja 2024

Voda može stvoriti mir ili izazvati sukob. Kada je voda oskudna ili zagađena, ili kada ljudi imaju nejednak pristup, ili nemaju pristup vodi, tenzije mogu porasti između zajednica i zemalja. Više od 3 milijarde ljudi širom sveta zavisi od vode koja prelazi državne granice. Ipak, samo 24 zemlje imaju sporazume o saradnji za svu zajedničku […]

Održana volonterska akcija pošumljavanja i uređenja Nacionalnog parka Fruška gora

Share on linkedin Share on twitter Kompanija APTIV MOBILITY SERVICES d.o.o. Novi Sad, svesna odgovornosti prema zajednici u kojoj posluje, organizovala je 18.11.2023. godine volontersku akciju na području Nacionalnog parka Fruška gora u partnerstvu sa Arhus centrom Novi Sad i Nacionalnim parkom Fruška gora. Volonterski tim zaposlenih u kompaniji Aptiv je uz nadzor stručnog osoblja […]

VOLONTERSKA AKCIJA ‘’PRIJATELJI OBEDSKE BARE 2022’’

VOLONTERSKA AKCIJA ‘’PRIJATELJI OBEDSKE BARE 2022’’ Da biste bili sigurni da će volonterska akcija uspeti i dati rezultate potrebno je imati iskrene partnere i volontere koji vredno i posvećeno rade, ulažu napor doprinoseći zaštiti životne sredine, boljitku. Arhus centar Novi Sad koordinirao je veliku volontersku akciju ‘’Prijatelji Obedske bare 2022’’ u partnerstvu i uz podršku […]

JAVNE DEBATE POVODOM NOVE STRATEGIJE ZA PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2022.-2032

Arhus centar Novi Sad orgnaizuje javnu debatu pod nazivom ”Radni nacrt nove Strategije za primenu Arhuske konvencije sa Akcionim planom u Republici Srbiji – Alatke, faktori i resursi potrebni za uspešnu primenu Strategije i akcionog Plana implementacije Arhuske konvencije za period 2022.- 2032. godine“. Javna debata će se održati 24.oktobra 2022. godine (ponedeljak) sa početkom […]

POKRENUTA JE IZRADA STRATEGIJE ZA PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2032.GODINE

POKRENUTA JE IZRADA STRATEGIJE ZA PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2032. GODINE Arhus centar Novi Sad će okviru Mreže Arhus centara Srbije organizovati javne konsultacije za zainteresovanu javnost u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Ministarstvom zaštite životne sredine. Prvu Strategiju za primenu Arhuske konvencije sa akcionim planom Srbija je dobila […]

ARHUS CENTAR NOVI SAD PREDSTAVIO REZULTATE UMREŽAVANJA NA EKSPERTSKOM OKRUGLOM STOLU ”UNAPREĐENJE POLITIKA I PROCESA UPRAVLJANJA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA KAKO BI BILE RODNO OSETLJIVE I UKLJUČILE POTREBE OSOBA SA INVALIDITETOM”

Arhus centar Novi Sad učestvoao je  na ekspertskom okruglom stolu ”Unapređenje politika i procesa upravljanja smanjenja rizika od katastrofa kako bi bile rodno osetljive i uključile potrebe osoba sa invaliditetom” u organizaciji OSCE Sekretarijata za ekonomiju i aktivnosti zaštite životne sredine. Na događaju je učestvovala Darija Šajin  koja je izložila  rezultate dvogodišnjeg projekta pod nazivom […]

ARHUS CENTAR PREDSTAVIO MOGUĆNOSTI CIRKULARNE EKONOMIJE

ARHUS CENTAR PREDSTAVIO PREDNOSTI CIRKULARNOG POSLOVNOG MODELA I MOGUĆNOSTI ZA PREDUZETNICE U sredu, 10. novembra 2021. godine, Arhus centar Novi Sad održao je seminar za preduzetnice u sklopu projekta “Podrška tranziciji ka održivom/cirkularnom poslovnom modelu – prednosti I mogućnsoti za preduzetnice’’ uz podršku Misije OEBS u Srbiji i kompanije Lafarž Arhus centar Novi Sad nastavio […]

CIRKULARNA EKONOMIJA I MOGUĆNOSTI ZA OPORAVAK – SEMINAR ZA PREDUZETNICE

Arhus centar Novi Sad, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, implementira projekat “Podrška tranziciji ka održivom/cirkularnom poslovnom modelu – prednosti i mogućnosti za preduzetnice”. Projektom je predviđena aktivnost organizovanja on-line seminara usmerenog na jačanje kapaciteta MSP kojima upravljaju žene, kako bi iskoristile mogućnosti post COVID – 19 ekonomskog oporavka uključivanjem u održive/cirkularne modele poslovanja. Učesnici […]